Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade 8:Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades forestais desenvolvidas en réxime de parzaría

Segundo o disposto no Código Civil, o contrato de parzaría réxese, entre outras disposicións, polas relativas ao contrato de sociedade.Polo tanto, na medida que o cedente asuma unha parte dos riscos e responsabilidades derivados da explotación, a normativa tributaria atribúelle a consideración de empresario agrario ou cultivador directo.