Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Actividades incluídas na relación contida na Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro

Véxase o apartado Actividades agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais ás que resulta de aplicación no exercicio 2020 o método de estimación obxectiva” dentro deste capítulo.