Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice 4.Pensos adquiridos a terceiros en máis do 50 por 100

Cando nas actividades gandeiras se alimente o gando con pensos e outros produtos para a alimentación adquiridos a terceiros, que representen máis do 50 por 100 do importe total dos consumidos, aos rendementos procedentes das devanditas actividades resultaralles de aplicación o índice que proceda dos dous seguintes:

ActividadesÍndice
Actividades de explotación intensiva de gando porcino de carne e avicultura 0,95
Restantes actividades gandeiras 0,75

Para estes efectos, a valoración do importe dos pensos e outros produtos propios efectuarase segundo o seu valor de mercado.