Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 3ª:Determinación do rendemento neto de módulos

O rendemento neto de módulos obtense aplicando sobre o rendemento neto minorado o índice ou índices correctores que correspondan á actividade dos que a continuación se comentan (Instrución 2.3 do Anexo I da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro).

Estes índices correctores para o exercicio 2020 son: