Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice 8.Índice corrector en determinadas actividades forestais

Será de aplicación o índice corrector 0,80 sobre os rendementos procedentes da explotación de terreos forestais xestionados de acordo con plans técnicos de xestión forestal, ordenación de montes, plans dasocráticos ou plans de repoboación forestal aprobados pola Administración forestal competente, sempre que o período de produción medio, segundo a especie de que se trate, determinado en cada caso pola Administración forestal competente, sexa igual ou superior a 20 anos.

Atención: aos rendementos procedentes de actividades forestais unicamente lles poderá ser de aplicación este índice corrector.