Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice 5.Actividades de agricultura ecolóxica

Aplicarase o índice 0,95 cando a produción cumpra os requisitos establecidos na normativa legal vixente das Comunidades Autónomas, pola que estas asumen o control deste tipo de produción, de acordo co Real Decreto 1852/1993, do 22 de outubro, sobre produción agrícola ecolóxica e a súa indicación nos produtos agrarios e alimenticios e o Regulamento (CEE) 2092/91, do Consello, do 24 de xuño de 1991.