Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Delimitación negativa do feito impoñible: rendas exentas e non suxeitas

  1. Rendas exentas artigo 7 da Lei de IRPF
  2. Outras rendas exentas
  3. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas: contías exentas
  4. Rendas non suxeitas