Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Quen están obrigados a presentar declaración do IRPF 2022?

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Informador de Renda», onde poderá consultar se está obrigado a declarar en función do tipo de rendas que obtivese e da súa contía.

Normativa: Art. 96; disposición transitoria décimo oitava.3 Lei IRPF ; art. 61 e disposición transitoria duodécima Regulamento  IRPF

  1. Delimitación da obriga de declarar no IRPF
  2. Contribuíntes non obrigados a declarar-cadro resumo
  3. Exemplos de contribuíntes obrigados a declarar