Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 1. Campaña da declaración de Renda 2022

  1. Quen están obrigados a presentar declaración do IRPF 2022?
  2. A declaración do IRPF 2022: aspectos xerais
  3. Borrador da declaración do IRPF 2022
  4. Presentación das declaracións do IRPF 2022
  5. Pagamento da débeda tributaria do IRPF
  6. Devolucións derivadas da normativa do IRPF
  7. Rectificación dos erros ou omisións padecidos en declaracións xa presentadas
  8. Servizos de axuda Campaña Renda 2022