Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Pagamento da débeda tributaria do IRPF

  1. En xeral
  2. Pagamento nunha soa vez
  3. Pagamento en dous prazos
  4. Outras formas de pagamento e / ou extinción das débedas tributarias
  5. Supostos de fraccionamento especial por falecemento e por perda da condición de contribuínte por cambio de residencia
  6. Procedemento de suspensión do ingreso da débeda tributaria do IRPF sen xuros de demora