Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Outras rendas exentas

Atención : para determinar o límite da obriga de declarar establecido para as persoas físicas residentes en territorio español non se terá en conta o importe das rendas relacionadas neste apartado.

Ademais das exencións establecidas no artigo 7 da Lei do IRPF anteriormente comentado, tanto nesta Lei do IRPF como noutras leis de contido tributario, establécense, entre outras, as seguintes exencións:

  1. 1. Exencións en rendementos de traballo
  2. 2. Exencións por rendementos de actividades económicas
  3. 3. Exencións en ganancias patrimoniais