Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime fiscal especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español

Normativa: Art. 93 Lei IRPF

As persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España como consecuencia do seu desprazamento a territorio español por motivos laborais poden optar por tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes (con determinadas especialidades), mantendo, porén, a condición de contribuíntes polo IRPF.

Importante:se algún dos membros da unidade familiar optase por tributar de acordo con este réxime fiscal especial para os traballadores desprazados a territorio español, non será de aplicación a dedución establecida, a partir do 1 de xaneiro de 2018, pola disposición adicional cuadraxésimo oitava da Lei do IRPF, para unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, que se comenta no Capítulo 16.

  1. Ámbito, contido e requisitos do réxime especial
  2. Cadro resumo