Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cómputo dos rendementos do traballo en especie

  1. Regra xeral de valoración e ingreso a conta
  2. Regras especiais de valoración