Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Amortizacións: dotacións do exercicio fiscalmente deducibles

As amortizacións constitúen unha das partidas de gasto deducible na determinación do resultado contable

Son deducibles as amortizacións do inmobilizado material, intanxible e dos investimentos inmobiliarias que correspondan á depreciación efectiva que sufran os distintos elementos por funcionamento, uso, gozo ou obsolescencia.

A deducibilidade fiscal das amortizacións, de acordo co que se dispón no artigo 12 LIS e nos artigos  3 a 7 do seu Regulamento,  está condicionada ao cumprimento dunha serie de requisitos e regras xerais que se examinan nos apartados  seguintes:

  1. Requisitos xerais
  2. Regras de amortización
  3. Supostos de liberdade de amortización
  4. Especialidades fiscais das amortizacións na modalidade simplificada