Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos xerais

Contabilización das dotacións

Para os empresarios non mercantís e os profesionais este requisito referirase á anotación  no seu libro rexistro de bens de investimento da cota de amortización anual correspondente  a cada un dos devanditos bens.

Efectividade da amortización: Sistemas de amortización

A amortización anual debe recoller a efectiva depreciación do elemento nese mesmo período.

Distínguense os seguintes sistemas:

  1. 1. Por coeficientes de amortización lineal
  2. 2. Outros sistemas de amortización