Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos de liberdade de amortización

Dentro dos incentivos fiscais establecidos en relación coas amortizacións para os contribuíntes  que determinen o rendemento neto da súa actividade económica no método de  estimación directa, modalidade normal ou simplificada, a liberdade de amortización resulta aplicable  nos seguintes supostos:

  1. a) Liberdade de amortización en elementos novos do activo material fixo. Réxime transitorio para as cantidades pendentes de aplicar a 31 de marzo de 2012
  2. b) Liberdade de amortización para investimentos xeradores de emprego realizado por empresas de reducida dimensión
  3. c) Liberdade de amortización nos supostos contemplados no artigo 12.3 da Lei do Imposto sobre Sociedades