Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b) Liberdade de amortización para investimentos xeradores de emprego realizado por empresas de reducida dimensión

Normativa: Arts. 102  LIS

Véxase o comentario da liberdade de amortización aplicable aos titulares de empresas que teñan a  consideración de reducida dimensión, que se contén neste mesmo Capítulo.