Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

d. Servizos de profesionais independentes

Inclúese dentro deste concepto o importe que se satisfai aos profesionais polos servizos prestados á actividade económica. Comprende os honorarios de economistas, avogados, auditores, notarios, etc., así como as comisións de axentes mediadores independentes.