Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gastos fiscalmente deducibles

Atención: a declaración dos gastos deducibles efectuarase consignando  os que, habendose producido  no desenvolvemento da actividade, teñan a consideración de fiscalmente deducibles. Aqueles gastos deducibles que non aparezan expresamente  recollidos nas  seguintes  rúbricas da declaración, reflectiranse na correspondente a “Outros conceptos fiscalmente deducibles (agás provisións)”.

 1. 1. Requisitos para considerar un gasto como deducible
 2. 2. Compra, Variación de existencias e Outros consumos de explotación
 3. 3. Gastos de persoal
 4. 4. Gastos do titular da actividade
 5. 5. Servizos exteriores
 6. 6. Tributos fiscalmente deducibles
 7. 7. Gastos financeiros
 8. 8. Perdas por deterioración dos créditos derivados das posibles insolvencias dos debedores
 9. 9. Incentivos fiscais ao mecenado: convenios de colaboración en actividades de interese xeral
 10. 10. Incentivos fiscais ao mecenado: gastos en actividades de interese xeral
 11. 11. Outros gastos fiscalmente deducibles (agás provisións)
 12. 12. Provisións