Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. Servizos exteriores

Dentro desta categoría pódense incluír os seguintes conceptos que aparecen perfectamen­te diferenciados na declaración do IRPF.

  1. a. Arrendamentos e canons
  2. b. Reparacións e conservación
  3. c. Subministracións
  4. d. Servizos de profesionais independentes
  5. e. Primas de seguros
  6. f. Outros servizos exteriores