Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

9. Incentivos fiscais ao mecenado: convenios de colaboración en actividades de interese xeral

Normativa: Art. 25 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Ten a consideración de convenio de colaboración empresarial en actividades de interese xeral aquel polo que as entidades beneficiarias do mecenado , a cambio dunha axuda económica para a realización das actividades que efectúen en cumprimento do obxecto ou finalidade específica da entidade, comprométense por escrito a difundir por calquera medio, a participación do colaborador nas devanditas actividades.

A difusión da participación do colaborador no marco dos citados convenios non constitúe unha prestación de servizos.

As cantidades satisfeitas ou os gastos realizados teñen a consideración de gastos deducibles para determinar o rendemento neto da actividade económica dos contribuíntes acollidos ao método de estimación directa en calquera das súas dúas modalidades, normal ou simplificada.

O réxime fiscal aplicable ás cantidades satisfeitas en cumprimento dos citados convenios de colaboración será incompatible cos demais incentivos fiscais previstos na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

O  réxime fiscal  establecido na Lei 49/2002 para os donativos realizados ás entidades beneficiarias do mecenado coméntase no Capítulo 16.