Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Donativos realizados a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Normativa: Art. 68.3.a) Lei IRPF e Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

  1. En xeral, donativos e doazóns Entidades beneficiarias do mecenado
  2. Donativos, doazóns e achegas para actividades prioritarias de mecenado
  3. Exemplo: Dedución por donativos realizados a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002