Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións por donativos e outras achegas

Normativa: Arts. 68.3, 69.1 Lei IRPF ; 69.2 Regulamento  IRPF

  1. Donativos realizados a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002
  2. Donativos realizados a entidades non incluídas no ámbito da Lei 49/2002
  3. Achegas a Partidos Políticos, Federacións, Coalicións ou Agrupacións de Electores
  4. Requisitos comúns das deducións por donativos, doazóns e achegas
  5. Límite aplicable