Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade 5: Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por agricultores ou gandeiros, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE (REAGP)

Non cabe realizar ningún tipo de comentario sobre esta actividade.