Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 1ª: Determinación do rendemento neto previo

Normativa: Véxanse Anexo I e instrución 2.1 do citado Anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

  1. a) Ingresos íntegros e índices de rendemento neto
  2. b) Índices de rendemento neto aplicables aos produtos ou servizos derivados de actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva
  3. c) Regras de cómputo dos ingresos correspondentes a cada tipo de produto ou servizo
  4. Exemplo: Determinación do rendemento neto previo da actividade