Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Amortización do inmobilizado material e inmaterial (agás actividades forestais)

  1. Táboa de amortización
  2. Regras particulares para a aplicación da táboa de amortización