Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación de rendas no réxime de transparencia fiscal internacional

Normativa: Art. 91 Lei IRPF

O réxime de transparencia fiscal internacional supón a imputación a unha persoa ou entidade residente en territorio español de determinadas rendas obtidas por unha entidade participada maioritariamente que resida no estranxeiro cando a imposición sobre esas rendas no estranxeiro é notoriamente inferior á que se producise en territorio español, imputación que se produce aínda que as rendas non fosen efectivamente distribuídas.

  1. Ámbito de aplicación
  2. Contido do réxime especial e momento da imputación
  3. Medidas para evitar a dobre imposición
  4. Suposto especial: entidades residentes en países ou territorios cualificados como xurisdición non cooperativa
  5. Obrigas formais especificas derivadas do réxime de transparencia fiscal internacional