Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

e) Achegas a patrimonios protexidos das persoas con discapacidade

Estimarase que non existe ganancia ou perda patrimonial nas achegas aos patrimonios protexidos constituídos en favor das persoas con discapacidade

O réxime tributario das achegas aos devanditos patrimonios, tanto para os  titulares dos mesmos  como para os  aportantes que sexan familiares da persoa con discapacidade, coméntanse nos Capítulos 3 e 13, respectivamente, deste manual.