Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Delimitación negativa

Normativa: Art. 33.3 Lei IRPF

En determinados supostos, a pesar de haberse producido unha variación na composición e no valor do patrimonio do contribuínte, a Lei do IRPF estima que non existe ganancia ou perda patrimonial. Os devanditos supostos son os seguintes:

  1. a) Reducións do capital social
  2. b) Transmisións lucrativas por causa de morte do contribuínte
  3. c) Transmisións lucrativas "inter vivo" (doazóns) de empresas ou participacións
  4. d) Extinción do réxime económico matrimonial de separación de bens
  5. e) Achegas a patrimonios protexidos das persoas con discapacidade