Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplos

  1. Exemplo 1: Determinación do importe da ganancia derivada da transmisión onerosa dun inmoble adquirido con anterioridade a 31 de decembro de 1994
  2. Exemplo 2: Determinación do importe da ganancia derivada da transmisión onerosa de accións cotizadas adquiridas con anterioridade a 31 de decembro de 1994
  3. Exemplo 3: Determinación do importe da ganancia non derivada da transmisión de elementos patrimoniais