Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras de integración e compensación de rendas

Normativa: Art. 47 Lei  IRPF

Como paso previo ao cálculo do imposto, debe procederse á integración e compensación das contías positivas e negativas das rendas do contribuínte.

A integración e compensación das rendas efectúase dentro de cada un dos grupos en que as mesmas clasifícanse: renda xeral e renda do aforro, conforme ás regras e principios que a continuación coméntanse, sen que poida efectuarse integración e compensación algunha entre as rendas integrantes de cada un dos devanditos grupos.

Como resultado da aplicación das regras de integración e compensación de rendas óbténse, respectivamente, a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro.

  1. Integración e compensación de rendas na base impoñible xeral
  2. Integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro