Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 13. Determinación da renda da contribuínte suxeita a gravame: base liquidable

  1. Introdución
  2. Reducións da base impoñible xeral
  3. Base liquidable xeral e base liquidable xeral sometida a gravame
  4. Base liquidable do aforro
  5. Caso práctico. Achegas a plan de pensións e patrimonio protexido de fillo con discapacidade