Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Reducións da base impoñible xeral

Importante: as reducións da base impoñible xeral aplicaranse na orde en que a continuación relaciónanse, sen que a mesma poida resultar negativa como consecuencia das devanditas reducións.

  1. Redución por tributación conxunta
  2. Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social
  3. Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade
  4. Reducións por achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade
  5. Reducións por pensións compensatorias e anualidades por alimentos
  6. Reducións por achegas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel
  7. Cadro resumo: Reducións da base impoñible xeral