Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade

Normativa: Arts. 53 e disposición adicional décima Lei IRPF ; 50 e 51 Regulamento  IRPF

As achegas realizadas a plans de pensións, mutualidades de previsión social, a plans de previsión asegurada, a plans de previsión social empresarial e aos seguros de dependencia constituída a favor de persoas con discapacidade dan dereito a reducir a base impoñible xeral de acordo co seguinte réxime financeiro e fiscal:

  1. 1. Beneficiarios e aportantes
  2. 2. Límites e exceso de achegas
  3. 3. Percepción de prestacións e disposición anticipada de dereitos consolidados