Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Percepción de prestacións e disposición anticipada de dereitos consolidados

A  percepción das prestacións  e as consecuencias da  disposición anticipada de dereitos consolidados  en supostos distintos aos previstos na normativa reguladora dos sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade, son as comentadas dentro das "Normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social" neste  mesmo  Capítulo.