Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Andalucía

Normativa: Art. 23 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
Base Liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto Base Liquidable ata (euros)Tipo aplicable (Porcentaxe)
0,00 0,00 13.000,00 9,50%
13.000,00 1.235,00 8.100,00 12,00%
21.100,00 2.207,00 14.100,00 15,00%
35.200,00 4.322,00 24.800,00 18,50%
60.000,00 8.910,00 De agora en diante 22,50%

Nota : teñase en conta que o artigo 23 da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía,  modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2022, polo artigo primeiro.Un do Decreto-lei 7/2022, do 20 de setembro (BOJA 21-09-2022) para adaptar a escala autonómica á crise derivada da elevada inflación.