Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Aragón

Normativa: Art. 110-1 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 14.800,00 18,50
50.000,00 7.100,75 10.000,00 20,50
60.000,00 9.150,75 20.000,00 23,00
80.000,00 13.750,75 10.000,00 24,00
90.000,00 16.150,75 40.000,00 25,00
130.000,00 26.150,75 De agora en diante 25,50

Nota: teñase en conta  o artigo 64 da  Lei 8/2022, do 29 de decembro, de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Aragón para o exercicio 2023 (BOA 30-12-2022), modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2022, a escala autonómica  prevista no artigo 110-1 do Texto Refundido.