Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Cantabria

Normativa: Art. 1 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño

Base liquidable (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable  (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio  2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 De agora en diante 25,50