Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Cataluña

Normativa: Art. único Lei 24/2010, do 22 de xullo, de aprobación da escala autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 10,50
12.450,00 1.307,25 5.257,20 12,00
17.707,20 1.938,11 3.292,80 14,00
21.000,00 2.399,10 12.007,20 15,00
33.007,20 4.200,18 20.400,00 18,80
53.407,20 8.035,38 36.592,80 21,50
90.000,00 15.902,83 30.000,00 23,50
120.000,00 22.952,83 55.000,00 24,50
175.000,00 36.427,83 De agora en diante 25,50

Nota : teñase en conta que o artigo 41 da Lei 2/2021, do 29 de decembro, de medidas fiscais, financeiras, administrativas e do sector público (DOGC 31-12-2021- BOE 21-01-2022), modificou, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022,  a escala autonómica prevista no  artigo único da Lei 24/2010.