Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Extremadura

Normativa: Art. 1 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50
20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50
24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00 4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.200,00 24.122,50 De agora en diante 25,00