Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Galicia

Normativa: Art. 4 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.985,35 9,00
12.985,35 1.168,68 8.083,25 11,65
21.068,60 2.110,38 14.131,40 14,90
35.200,00 4.215,96 24.800,00 18,40
60.000,00 8.779,16 De agora en diante 22,50

Nota : teñase en conta que o artigo 1 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 30-12-2022)  modifica, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022, a escala autonómica prevista no artigo 4 do Texto Refundido.