Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de La Rioja

Normativa: Art. 31 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo porcentaxe aplicable
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00 8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,90 De agora en diante 27,00