Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade de Castilla y León

Normativa: Art. 1 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.450,00 9
12.450,00 1.120,50 7.750,00 12,00
20.200,00 2.050,50 15.000,00 14,00
35.200,00 4.150,50 18.207,20 18,50
53.407,20 7.518,83 De agora en diante 21,50

Nota : teñase en conta que o artigo 1.1 da Lei 2/2022, do 1 de decembro, de rebaixas tributarias na Comunidade de Castilla y León (BOCYL 12-12-2022) modificou, con efectos  desde o 1 de xaneiro de 2022, a escala autonómica prevista no artigo 1 do Texto Refundido.