Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade de Madrid

Normativa: Art. 1 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma 
0,00 0,00 12.960,45 8,50
12.960,45 1.101,64 5.472,75 10,70
18.433,20 1.687,22 15.927,30 12,80
34.360,50 3.725,91 21.236,40 17,40
55.596,90 7.421,04 De agora en diante 20,50

Nota : teñase en conta o artigo único. Dous da  Lei 8/2022, do 16 de novembro (BOCM 21-11-2022), modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2022, a escala autonómica prevista no artigo  1 do Texto Refundido.