Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunitat Valenciana

Normativa: Art. 2 Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos

Hai que diferenciar entre:

A. Contribuíntes falecidos con anterioridade ao 28 de outubro de 2022

Ao producirse a devindicación do IRPF no momento do falecemento, a escala aplicable de acordo coa normativa vixente ata agora indicada (27 de outubro) é a seguinte:

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 20.000,00 25,50
140.000,00 29.452,50 35.000,00 27,50
175.000,00 39.077,50 De agora en diante 29,50

B. Resto de contribuíntes

Tras a modificación operada no artigo 2 da Lei 13/1997, con efectos desde o 28 de outubro, polo artigo 2 do Decreto Lei 14/2022, do 24 de outubro, do Consell, polo que se modifica a Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, para axeitar o gravame do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e doutras figuras tributarias ao impacto da inflación (DOCV 27-10-2022), a escala aplicable para o resto dos contribuíntes (falecidos con posterioridade ao 27 de outubro e non falecidos) é a seguinte:

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.000,00 9,00
12.000,00 1.080,00 10.000,00 12,00
22.000,00 2.280,00 10.000,00 15,00
32.000,00 3.780,00 10.000,00 17,50
42.000,00 5.530,00 10.000,00 20,00
52.000,00 7.530,00 13.000,00 24,17
65.000,00 10.672,10 15.000,00 24,50
80.000,00 14.347,10 40.000,00 25,00
120.000,00 24.347,10 20.000,00 25,50
140.000,00 29.447,10 35.000,00 27,50
175.000,00 39.072,10 De agora en diante 29,50