Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Especialidade: Escala autonómica para contribuíntes residentes en Ceuta ou Melilla

Normativa: Disposición adicional trixésimo segunda Lei IRPF

Aos contribuíntes que teñan a súa residencia habitual en Ceuta ou Melilla se lles aplica a escala prevista no artigo 65 da Lei do IRPF. A devandita escala é a seguinte:

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Ceuta e Melilla. Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nestas Cidades Autónomas
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 De agora en diante 22,50