Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

Normativa: Disposición adicional cuadraxésimo oitava Lei IRPF

  1. Delimitación e condicións para a súa aplicación
  2. Cálculo da dedución
  3. Exemplo: Dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo