Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla

Normativa: Arts. 68.4 Lei IRPF e 58 Regulamento  IRPF

  1. Modalidades
  2. Rendas que se consideran obtidas en Ceuta ou Melilla
  3. Límite máximo da dedución
  4. Exemplo: Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla