Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Actividades prioritarias de mecenado en 2022

Normativa: Disposición adicional quincuaxésimo oitava Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro)

As actividades prioritarias de mecenado no exercicio 2022 son as seguintes:

 1. As levadas a cabo polo Instituto Cervantes para a promoción e difusión da lingua española e da cultura mediante redes telemáticas, novas tecnoloxías e outros medios.

 2. As actividades levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a loita contra a pobreza e a consecución dun desenvolvemento humano sostible nos países en desenvolvemento.

 3. As actividades levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a promoción e o desenvolvemento das relacións culturais e científicas con outros países, así como para a promoción da cultura española no exterior.

 4. As de promoción educativa no exterior recollidas no Real decreto 1027/1993, do 25 de xuño, polo que se regula a acción educativa no exterior.

 5. As actividades levadas a cabo polo Museo Nacional do Prado para a consecución dos seus fins establecidos na Lei 46/2003, do 25 de novembro, reguladora do Museo Nacional do Prado e no Real decreto 433/2004, do 12 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do Museo Nacional do Prado.

 6. As actividades levadas a cabo polo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en cumprimento dos fins establecido pola Lei 34/2011, do 4 de outubro, reguladora do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e polo Real decreto 188/2013, do 15 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

 7. As levadas a cabo pola Biblioteca Nacional de España en cumprimento dos fins e funcións de carácter cultural e de investigación científica establecidos pola Lei 1/2015, do 24 de marzo, reguladora da Biblioteca Nacional de España e polo Real decreto 640/2016, do 9 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Biblioteca Nacional de España.

 8. As levadas a cabo pola Fundación Deporte Novo en colaboración co Consello Superior de Deportes no marco do proxecto «España Compite: na Empresa como no Deporte »coa finalidade de contribuír ao impulso e proxección das PEMES españolas no ámbito interno e internacional, a potenciación do deporte e a promoción do empresario como motor de crecemento asociado aos valores do deporte.

  Os donativos, doazóns e achegas ás actividades sinaladas no parágrafo anterior que, de conformidade co apartado Dous desta disposición adicional, poden beneficiarse da elevación en cinco puntos porcentuais das porcentaxes e límites das deducións establecidas nos artigos 19, 20 e 21 da citada Lei 49/2002 terán o límite de 50.000 euros anuais para cada aportante. 

 9. A conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español que se relacionan no anexo XIII desta lei.

 10. As actividades de fomento, promoción e difusión das artes escénicas e musicais levados a cabo polas Administracións Públicas ou co apoio destas .

 11. As levadas a cabo polo Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuais para o fomento, promoción, difusión e exhibición da actividade cinematográfica e audiovisual así como todas aquelas medidas orientadas á recuperación, restauración, conservación e difusión do patrimonio cinematográfico e audiovisual, todo iso nun contexto de defensa e promoción da identidade e a diversidade cultural.

 12. Aqueles programas que teñan como obxecto contribuír á loita contra a pobreza infantil no noso país e desenvólvanse dentro do marco da Alianza País Pobreza Infantil Cero promovida por el Alto Comisionado para a loita contra a Pobreza Infantil.

 13. A investigación, desenvolvemento e innovación nas infraestruturas que forman parte do Mapa nacional de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) en vigor e que, a este efecto, relaciónanse no anexo XIV da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).

 14. A investigación, o desenvolvemento e a innovación orientada a resolver os retos da sociedade identificada na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación vixente e financiada ou realizados polas entidades que, para estes fins, recoñézanse polo Ministerio de Facenda e Función Pública, a proposta do Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 15. A investigación, o desenvolvemento e a innovación orientada a resolver os retos da sociedade realizada polos Organismos Públicos de Investigación Consello Superior de Investigacións Científicas, Instituto de Saúde Carlos III, Centro de Investigacións Enerxéticas, Medioambientais E Tecnolóxicas, e Instituto de Astrofísica das Canarias

 16. O fomento da difusión, divulgación e comunicación da cultura científica e da innovación levada a cabo pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.

 17. As levadas a cabo pola Axencia Estatal de Investigación para o fomento e financiamento das actuacións que derivan das políticas de I+D da Administración Xeral do Estado.

 18. A I+D+I en Biomedicina e Ciencias da Saúde da Acción Estratéxica en Saúde levada a cabo polo CÍBER e CIBERNED.

 19. Os programas de formación e promoción do voluntariado que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas.

 20. As levadas a cabo pola Fundación ONCE no marco do Programa de Bolsas “Oportunidade ao Talento ”, así como as actividades culturais desenvolvidas por esta entidade no marco da Bienal de Arte Contemporánea, o Espazo Cultural “Cambio de Sentido” e a Exposición itinerante “O Mundo Flúe”.

 21. As levadas a cabo pola Fundación ONCE do Can Guía no marco do Proxecto 2021-2022 «Avances para a mobilidade das persoas cegas asistidas por cans guía».

 22. Os programas dirixidos á erradicación da violencia de xénero que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas ou realícense en colaboración con estas.

 23. As levadas a cabo polo Fondo de Bolsas Soledad Cazorla para orfos da violencia de xénero (Fundación Mulleres).

 24. Os programas dirixidos á erradicación da discriminación por razón de xénero e a consecución das condicións que posibiliten a igualdade real e efectiva entre ambos os dous sexos, así como o fomento da participación da muller en todos os ámbitos da vida política, económica, cultural e social, que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas ou realícense en colaboración con estas.

 25. As levadas a cabo polas Universidades Públicas en cumprimento dos fins e funcións de carácter, educativo, científico, tecnolóxico, cultural e de transferencia do coñecemento, establecidos pola Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

 26. Os programas e actividades relacionadas coa celebración dos seguintes acontecementos de excepcional interese público, sempre que fosen aprobados polo respectivo Consorcio:

  • "4ª Edición do Barcelona World Race"
  • “V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano”
  • “Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”
  • “Ano Santo Xacobeo 2021”
  • “VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021”
  • "Expo Dubai 2020"
  • “Plan Berlanga”
  • "Alacant 2021. Saída Volta ao Mundo a Vela"
  • “España País Convidado de Honor na Feira do libro de Frankfurt en 2022”
  • “Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real ”
  • “175 Aniversario da construción do Gran Teatre do Liceu ”
  • "O tempo da Liberdade. Comuneiros V Centenario"
  • “Gran Premio de España de Fórmula 1”
  • “Bicentenarios da independencia das Repúblicas Iberoamericanas”
  • “150 Aniversario de creación da Academia de España en Roma”
  • Celebración do Summit “MADBLUE”
  • “30 Aniversario da Escola Superior de Música Raíña Sofía ”
  • “Ano Santo Guadalupense 2021”
  • “Andalucía Valderrama Masters 2022/2024”
  • “Torneo Davis Cup Madrid"
  • “MADRID HORSE WEEK 21/23”
  • “Centenario do Rugby en España e da Uniu Esportiva Santboiana”
  • “Solheim Cup 2023”
  • “IX Centenario da Reconquista de Sigüenza”
  • “Barcelona Mobile World Capital”
  • “Valencia, Capital Mundial do Deseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022”
  • “Cincuenta aniversario da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED)”
  • “Centenario de Revista de Occidente”
  • “50 aniversario do falecemento de Clara Campoamor. 90 anos do inicio dunha democracia plena”
  • “V Centenario do falecemento de Elio Antonio de Nebrija”
  • “Novas Metas II”
  • “Andalucía Rexión Europea do Deporte 2021”
  • “75 aniversario da Ópera en Oviedo”
  • Hábitos Saudables para o control do risco Cardiovascular “Aprender a coidarnos”
  • “Mundiais Bádminton España”
  • “Centenario da Batalla de Covadonga-Cuadonga”
  • “VII Centenario da Catedral de Palencia 2021-2022”
  • “FITUR especial: recuperación turismo”
  • “Programa Deporte Inclusivo II”
  • “Valencia 2020-2021, Ano Xubilar. Camiño do Santo Cáliz”
  • “Enfermidades Neurodexenerativas. Ano Internacional da Investigación e Innovación. Período 2021-2022”
  • “50 aniversario do Hospital Sant Joan de Deu”
  • “Bicentenario da Policía Nacional”
  • “Centenaria Federación Aragonesa de Fútbol”
  • “Plan 2030 de Apoio ao Deporte de Base”
  • “Universo Muller III”
  • “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de París 2024”
  • “100 anos do falecemento de Joaquín Sorolla”
  • “20 Aniversario da primavera Sound”
  • “Centenario do nacemento de Vitoria da Ángeles ”
  • “Conmemoración do 50 aniversario da morte do artista español Pablo Picasso ”
  • “Todos contra o cancro”
  • “Ano de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022”
  • Ano Xubilar Lebaniego 2023-2024
  • “Mundo Voluntario 2030 / 35.º Aniversario Plataforma do Voluntariado de España”
  • “7.ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enolóxico da OMT 2023”
  • “Caravaca de la Cruz 2024. Ano Xubilar”
  • “Bicentenario do Ateneo de Madrid”
  • “Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición)”
  • “200 ANIVERSARIO DO PASSEIG DE GRÁCIA”
  • “Reconstrución da Piscina Histórica cuberta de saltos do Club Natació Barcelona (CNB)”
  • “ALIMENTARIA 2022”
  • “HOSTELCO 2022”
  • “Barcelona Music Lab. O futuro da música "

Nota: véxase o artigo 27.3.Segundo da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado e a Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se aproba o Manual de aplicación dos beneficios fiscais previstos no apartado primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, correspondentes aos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan para a promoción dos acontecementos de excepcional interese público (BOE do 2 de febreiro) que contén as regras aplicables.

Teñase en conta tamén a Resolución do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se interpretan criterios do Manual de aplicación dos beneficios fiscais previstos no apartado primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, correspondentes aos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan para a promoción dos acontecementos de excepcional interese público, aprobado pola Resolución do 25 de xaneiro de 2018.