Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas

  1. Aspectos a ter en conta para a súa aplicación
  2. Exemplo: Dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas